Akty prawne regulujące pracę Policji - Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Akty prawne regulujące pracę Policji

 


 

 

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (tekst ujednolicony)

 


 

Zarządzenie Numer 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

 

  wraz z wprowadzonymi ze zmianami: 

 

ze  zmianami wprowadzonymi:

  •       Zarządzeniem numer 557 z dnia 30 maja 2008 roku. (Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Numer 11, pozycja 62);
  •       Zarządzeniem numer 1031 z dnia 14 października 2008 roku. (Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Numer 17, pozycja 102);
  •       Zarządzeniem numer 361 z dnia 26 marca 2009 roku. (Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Numer 5, pozycja 23);
  •       Zarządzeniem numer 1388 z dnia 20 listopada 2009 roku. (Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Numer 15, pozycja 72);
  •       Zarządzeniem numer 92 z dnia 11 lutego 2011 roku.  (Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Numer 2, pozycja 8);
  •       Zarządzeniem numer 114 z dnia 19 marca 2012 roku. (Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji pozycja 14).

 

 

Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie z dnia 7 lutego 2017 roku


Metryczka

Data publikacji : 08.10.2009
Data modyfikacji : 24.09.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Przemysław Dzienuć
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Dzienuć KPP Świebodzin
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Ruciński
do góry