Oświadczenie majątkowe - Oświadczenia majątkowe - Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Oświadczenie majątkowe

 

W związku z nowelizacją artykułem 62 ustawy o Policji obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.

 

Zgodnie z paragrafem 6 ustęp 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dziennik Ustaw Numer 144, pozycja 1015), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia.
 
Oświadczenie majątkowe Komendanta Powiatowego Policji w Świebodzinie jest zamieszczone na stronie podmiotowej BIP Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim
 
 
link: BIP Lubuska Policja
 
 

Metryczka

Data publikacji : 03.03.2010
Data modyfikacji : 02.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dzienuć Przemysław
Osoba udostępniająca informację:
Dzienuć Przemysław KPP Świebodzin
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Ruciński
do góry