ePUAP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza

ePUAP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 
 

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (to jest Dziennik Ustaw z 2021 roku pozycja 2070) Komenda Główna Policji uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP. Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Należy pamiętać, że w celu złożenia wniosku konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza – Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie

adres skrzynki: /kpp_Swiebodzin/SkrytkaESP

 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza lub dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP.

2. Złożenie dokumentów w godzinach 7.30 - 15.30 w recepcji Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie przy ulicy Zielona 2 na następujących nośnikach danych:

 • Pamięć masowa USB
 • Płyta CD/DVD

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie: 

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.

2. Akceptowalne formaty załączników (zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych) to: 

 • DOC, DOCX, RTF
 • ODS, ODT
 • XLS, XLSX
 • CSV
 • TXT
 • GIF, TIF, BMP, JPG, PNG
 • XML
 • SVG
 • PDF
 • ZIP

3. Maksymalny rozmiar formularza (dokumentu elektronicznego) wraz z załącznikami, możliwy do doręczenia za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej - 5 MB, w tym łączny rozmiar załącznika nie może przekraczać 3,5 MB.

4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Metryczka

Data publikacji : 01.09.2017
Data modyfikacji : 21.02.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Ruciński Jednosobowe stanowisko prasowe
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Ruciński
do góry